Chính sách hợp tác

Chính sách hợp tác

Vietviand không hợp tác những khách hàng có hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm việc bảo mật thông tin lưu trữ, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba ( nếu có vấn đề xảy ra công ty sẽ có biện pháp giải quyết phù hợp).
Vietviand là:

  • Nơi cung cấp các dịch vụ về bất động sản đến các đối tác cũ lẫn tiềm năng.
  • Chúng tôi sẽ gửi các thông báo về những hoạt động trao giao dịch giữa thành viên.
  • Nơi có những biện pháp ngăn ngừa nhanh chóng những thành phần có hoạt động muốn phá hủy các khách hàng khác.
  • Trong những trường hợp đặc biệt, công ty sẽ liên hệ và giải quyết với những khách hàng phạm quy. Và chúng tôi sẽ có những yêu cầu theo đúng pháp luật.

Chúc sự hợp tác giữa công ty và quý khách diễn ra tốt đẹp.

Hợp tác thành công
Hợp tác thành công!

 

0909.22.82.02
error: Content is protected !!